مقالات منتشر شده
1385/12/21 دوشنبه
بررسي اثر صمغ‌ها بر خواص خمير و كيفيت نان مسطح توليد شده از دو رقم گندم ايراني
1385/6/28 سه‌شنبه
بررسي پايداري انواع مختلف روغن‌هاي گياهي مايع موجود در بازار مصرف ايران - بابك غياثي، اميرحسين الهامي‌راد، ابراهيم حسيني، محمد سلامي‌نيا و مهرداد قوامي
در اين تحقيق ۱۰ نمونه شامل روغن‌هاي سرخ‌كردني، سويا، آفتاب‌گردان، كانولا، زيتون، ذرت، هسته‌ي انگور و كنجد از سطح شهر تهيه شد. ابتدا نوع و مقدار اسيدهاي چرب تشكيل‌دهنده‌ي آنها توسط آزمون كروماتوگرافيِ گازي تعيين گرديد و سپس از دشتگاه رنسيمت جهت انداذه‌گيري ميزان مقاومت حرارتي روغن‌ها استفاده شد.
1383/6/11 چهارشنبه
روش هاي نوين در صنعت شير - حميد توكلي‌پور
1383/6/11 چهارشنبه
سابقه تاريخي بحث اسماءو صفات حق در اسلام - ناظم تبريزيان
1383/6/11 چهارشنبه
شرح و تفسير عرفاني از ابوالحسن خاقاني (فرهنگ قومي) - سعيد روزبهاني
1383/6/11 چهارشنبه
عوامل موثر در تعيين محتوا و حجم كتب درسي تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي تحصيلي - فرج‌الله فرنوديان
1383/6/11 چهارشنبه
عادت به علم و آفات آن از ديدگاه سيد حيدر آملي - ناظم تبريزيان
1383/5/25 یک‌شنبه
علي عليه السلامزبانه ترازو ي حق - حسن محتشم
1380/6/8 پنج‌شنبه
حل دستگاههاي خطي حاصل از گسسته سازي معادلات انتگرال منفرد فرد هولم با استفاده از روشهاي تكراري كارا - احمد طبسي و اصغر كرايه‌چيان
1380/6/8 پنج‌شنبه
سنتز مشتقات -4(3h) كينازوليون از تراكم 2-آميز بنزآميد با اتواسرتها تحت امواج ميكروويو - علي‌اصغر محمدي
1380/6/8 پنج‌شنبه
سنتز مشتقات پيريد و [2T3-d] پيريميدين با استفاده از امواج ميكروويو - علي‌اصغر محمدي
1379/7/24 یک‌شنبه
حل عددي معادلات انتگرالي فرد هولم نوع دوم به روش چند شبكه اي - مجيد حسن‌زاده
بیش‌تر
جستجو
بیش‌تر
سايت‌هاي وابسته