رئيس دانشگاه
دكتر قاسم قاسمی
رئيس دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
معاونين
دكتر ابوالقاسم امیراحمدی
معاون علمی
دكتر محسن ولایتی
معاون فرهنگی و دانشجویی
رؤسای دانشكده‌ها
مديران دانشگاه
تقی علی‌محمدی
مدیر حراست
سیداحمد حسینی
مشاور امور حقوقی
رضا بازقندی
مدیر امور مالی
باقر مهذبی
مدیر امور پژوهش و فنّاوری
مهندس سیدجعفر عربشاهی
مدیر امور آموزش
حمیدرضا فخاری
مدیر امور دانشجویی
احمد حیدری
مدیر امور اداری و رئيس اداره‌ی طرح‌های عمرانی
مهندس سعید نوروزیان
مدیر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات
رؤساي اداره‌ها
جواد وحداز
رئیس صندوق رفاه دانشجویان
محسن كوشكی
رئیس اداره‌ی امور فارغ‌التحصیلان
احمد حیدری
مدیر امور اداری و رئيس اداره‌ی طرح‌های عمرانی
الهام پارسائی‌فرد
رئيس اداره‌ی اُمور كتابخانه‌ها
مسئوولان
امیر ایزدخواه
مسئول حفاظت- مسئول HSE
حسین یوسف‌آبادی
مسؤول دبیرخانه
محمدرضا نارنجی
مسئول اداره امتحانات
معاونت علمی
رضا برقبانی
مسؤول كارگزینی
علی‌ شریعتمدار طهرانی
مسؤول دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی
جعفر لندرانی
مسئور امور ثبت‌نام
ساير مديران
شنبه 11 تیر 1401