معاونت اداري و مالي


   معاونت اداری‌ومالی به لحاظ وظایفی كه بر عهده دارد یكی از مهم‌ترین اركان هر سازمان می‌باشد. ساختار پیچیده‌ی مالی دانشگاه آزاد اسلامی و نیاز واحدها به ایجاد فضاهای آموزشی، نقش این معاونت را در دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به سایر واحدهای آموزشی دولتی برجسته‌تر نموده است. حوزه‌ی معاونت اداری و مالی همواره در جهت ایجاد بستری مناسب برای پیشبرد اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی تلاش كرده و همچنین با تأمین اعتبار در جهت نیازهای مالی-رفاهی اساتید، كاركنان و دانشجویان سهم بسزائی در رشد و شكوفائی واحدها داشته است.

از اهم وظایف معاونت اداری و مالی می‌توان به موارد ذیل اشاره كرد:

1) همكاری با رئیس دانشگاه در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه
2) تهیه و تدوین بودجه‌ی دانشگاه با همكاری سایر معاونت‌ها و نظارت بر اجرای بودجه
3) نظارت برحسن اجرای كلیه‌ی قوانین و مقررات مربوط به امور استخدامی و معاملاتی
4) شركت در شوراها، كمیسیون‌ها و جلسات و همچنین اظهار نظر در مورد مسائل اداری و مالی در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه
5) انجام كلیه‌ی دریافت‌ها و پرداخت‌های واحد طبق قوانین و آئین‌نامه‌های ابلاغ‌شده
6) نظارت بر حسن اجرای قراردادهای ساختمانی، تأسیسات و تهیه و تدارك احتیاجات دانشگاه

   در حال حاضر آقای دكتر محمّدحسین داوودی‌فر؛ از اعضاء هیأت‌علمی واحد، تصدی پست معاونت اداری‌ومالی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار را بر عهده دارد. همچنین از ابتدای تأسیس واحد سبزوار، آقایان مرحوم محمّدتقی مروّجی، حسین استیری، مهندس حسین‌آبادی، محمّدرضا پورآرین، رضا قوامی‌فرد، مهدی هدایتیان، حسین استیری، حسین اكبری و دكتر مرتضی محمّدی عهده‌دار این پست بوده و زحمات بسیار زیادی در رشد و تعالی واحد از نظر جنبه‌های كمّی و كیفی متحمل شده‌اند.

   حوزه‌ی معاونت اداری‌ومالی شامل مدیریت امور اداری با وظیفه‌ی ایجاد هماهنگی و پشتیبانی سایر ادارات واحد و انجام امور كارگزینی و استخدامی و رفاهی پرسنل و ... و مدیریت امور مالی با وظیفه‌ی انجام كلیه‌ی دریافت و پرداخت‌ها، نظارت بر بودجه و كلیه معاملات دانشگاه و ... می‌باشد كه هر یك وظایف تعیین شده را زیر نظر معاون اداری و مالی واحد انجام می‌دهند. در حال حاضر به ترتیب آقایان سیدمحّمدعلی سهیلی و جواد جوادی مسئولیت این حوزه‌ها را بر عهده دارند.

معاون اداري و مالي