معاونت عمران

اهداف:

۱- برنامه‌ریزی به منظور احداث فضاهای لازم شامل: ساختمان‌های آموزشی، رفاهی و سایر ساختمان‌های مورد نیاز با كیفیت مطلوب به لحاظ معماری، سازه و اجرا در حداقل زمان ممكن (انتخاب مشاور، ارجاغ كار به پیمانكار و نظارت بر اجرا).

۲- نگهداری و بهره‌برداری از ساختمان‌های موجود در دانشگاه.

۳- دستیابی به استانداردهای ملی سرانه در فضاهای آموزشی اداری و رفاهی و غیره.سیاست‌ها:

۱- احداث بنا با حداقل قیمت، حداكثر سرعت و با كیفیت مطلوب.

۲- سرمایه‌گذاری از محل حداقل ۳/۱ درآمدهای واحد و تأكید بر استفاده از تسهیلات اعتباری بانك‌ها.

۳- توجه به زیباسازی محیط همراه با محوطه‌سازی فضاهای دانشگاهی.

معاون عمران