معرفی رشته‌های تحصیلی


رشته‌های مقطع دكتری تخصصی (.Ph.D):
1) مهندسی فنّاوری اطّلاعات- تجارت الكترونیكی
2) مهندسی كامپیوتر- شبكه و رایانش
3) مهندسی برق- الكترونیك
4) بیوتكنولوژی كشاورزی
5) اگروتكنولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی
6) الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و كلام اسلامی
7) فلسفه- فلسفه معاصر
8) علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی
9) علوم و مهندسی صنایع غذایی- صنایع غذایی
10) علوم و مهندسی صنایع غذایی- زیست فناوری مواد غذایی
11) علوم و مهندسی صنایع غذایی- شیمی مواد غذایی
12) زبان و ادبیّات فارسی
13) شیمی- شیمی آلی 
14) مهندسی كامپیوتر- هوش مصنوعی
15) مهندسی كامپیوتر-معماری
16) مهندسی كامپیوتر- نرم‌افزار و الگوریم

رشته‌های مقطع كارشناسی‌ارشد:
1) حسابداری
2) حسابرسی
3) مدیریت مالی
4) مدیریت كسب و كار- استراتژی
5) مدیریت فنّاوری اطّلاعات- مدیریت منابع اطّلاعاتی
6) مدیریت صنعتی- مدیریت عملكرد
7) مدیریت بازرگانی- تجارت الكترونیكی 
8) علوم اقتصادی- توسعه‌ی اقتصادی و برنامه‌ریزی
9) مدیریت آموزشی
10) روان‌شناسی تربیتی
11) روان‌شناسی شخصیت
12) برنامه‌ریزی درسی
13) حقوق خصوصی
14) حقوق مالی- اقتصادی
15) حقوق اقتصادی
16) حقوق جزا و جُرم‌شناسی
17) حقوق خانواده 
18) فقه و مبانی حقوق اسلامی
19) فلسفه‌ و كلام اسلامی
20) آموزش زبان انگلیسی
21) زبان و ادبیّات فارسی
22) زبان و ادبیّات فارسی- ادبیات كودك و نوجوان
23) شیمی دارویی
24) شیمی- شیمی پلیمر
25) شیمی- شیمی آلی
26) زیست‌شناسی- سلولی و مولكولی- ژنتیك
27) زیست‌شناسی- سلولی و مولكولی- میكروبیولوژی محیطی
28) زیست‌فنّاوری (بیوتكنولوژی)- میكروبی
29) زیست‌شناسی سلولی و مولكولی- بیوشیمی
30) زیست‌شناسی جانوری- زیست‌سلولی تكوینی
31) زیست‌شناسی سلولی و مولكولی- سلولی و مولكولی
32) بیوتكنولوژی كشاورزی
33) اگرو تكنولوژي- فیزیولوژی گیاهان زراعی
34) بهداشت و كنترل كیفی مواد غذایی گروه دامپزشكی 
35) علوم و مهندسی صنایع غذایی- زیست‌فناوری مواد غذایی
36) علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی
37) علوم و مهندسی صنایع غذایی- صنایع غذایی 
38) مهندسی علوم و صنایع غذایی- شیمی مواد غذایی
39) مهندسی كامپیوتر- نرم‌افزار
40) مهندسی كامپیوتر- معماری سیستم‌های كامپیوتر 
41) مهندسی كامپیوتر- شبكه‌های كامپیوتری
42) الكترونیك قدرت و ماشین‌های الكتریكی
43)  مهندسی پزشكی- بیوالكتریك
44) مهندسی برق- كنترل
45) مهندسی برق- سیستم‌های قدرت
46) مهندسی برق- مدارهای مجتمع الكترونیك
47) مهندسی برق- افزاره‌های میكرو و نانو الكترونیك 
48) مهندسی برق- سیستم‌های الكترونیك دیجیتال
49) روان‌شناسی ورزشی

رشته‌های مقطع كارشناسی (به‌صورت بدون آزمون و در موعد معین از طریق پایگاه اینترنتی azmoon.org):
1) حقوق
2) روان‌شناسی
3) شیمی كاربردی
4) حسابداری 
5) مهندسی عمران
6) زیست‌شناسی سلولی و مولكولی
7) مهندسی مكانیك
8) مهندسی پزشكی 
9) زیست‌فنّاوری
10) مهندسی برق
11) مهندسی كامپیوتر
12) مهندسی مكانیك بیوسیستم
13) مهندسی تولید و ژنتیك گیاهی
14) زبان و ادبیّات فارسی
15) علوم تربیتی 
16) میكروبیولوژی
17) فقه و مبانی حقوق اسلامی
18) فلسفه و حكمت اسلامی
19) فیزیك مهندسی 
20) مدیریت كسب و كارهای كوچك
21) مدیریت مالی

رشته‌های مقطع كارشناسی پاره‌وقت (به‌صورت بدون آزمون و در موعد معین از طریق پایگاه اینترنتی azmoon.org):
1) فقه و مبانی حقوق اسلامی
2) حسابداری
3) مهندسی برق
4) مهندسی كامپیوتر

رشته‌های مقطع كارشناسی ناپیوسته (به‌صورت بدون آزمون و در موعد معین از طریق پایگاه اینترنتی azmoon.org):
1) مهندسی حرفه‌ای معماری
2) حقوق- حقوق ثبتی
3) مهندسی حرفه‌ای كامپیوتر- نرم‌افزار
4) مهندسی تكنولوژی برق- قدرت
5) مهندسی فناوری شبكه‌های توزیع برق
6) مهندسی علوم و صنایع غذایی
7) مهندسی تولیدات گیاهی- زراعت
8) مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانی
9) آموزش و پرورش ابتدایی
10) مهندسی فناوری بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی
11) علوم آزمایشگاه دامپزشكی
12) مهندسی حرفه‌ای علوم دامی
13) مهندسی فناوری دامپروری پرورش صنعتی طیور
14) حسابداری 
15) مهندسی شهرسازی
16) مهندسی اجرایی عمران
17) مهندسی حرفه‌ای مكانیك خودرو
18) مهندسی فناوری مكانیك- ماشین‌افزار 
19) آموزش دینی و عربی
20) مهندسی حرفه‌ای الكترونیك كاربردی

رشته‌های مقطع كاردانی ناپیوسته (به‌صورت بدون آزمون و در موعد معین از طریق پایگاه اینترنتی azmoon.org):
1) تكنولوژی صنایع غذایی
2) كاردانی فنی‌ صنایع غذایی- گوشت و فرآورده‌های گوشتی 
3) كاردانی فنی صنایع غذایی- شیر و فرآورده‌های لبنی
4) كاردانی حرفه‌ای صنایع دستی فرش دستباف
5) آموزش و پرورش ابتدایی
6) آموزش زبان انگلیسی
7) دامپزشكی
8) حسابداری
9) مدیریت صنعتی كاربردی
10) كاردان فنی مخابرات
11) كاردان فنی برق
12) كامپیوتر نرم‌افزار
13) تربیت معلم آموزش علوم تجربی
14) تكنولوژی تولیدات گیاهی
15) آموزش زبان و ادبیّات فارسی
16) تكنولوژی مواد غذایی
17) كاردانی حرفه‌ای حقوق- شورای حل اختلاف
18) كاردانی فنی نقشه‌كشی صنعتی

رشته‌های مقطع كاردانی پیوسته (به‌صورت بدون آزمون و در موعد معین از طریق پایگاه اینترنتی azmoon.org):
1) حسابداری
2) الكترونیك- عمومی
3) كامپیوتر- نرم‌افزار
4) الكتروتكنیك
5) تربیت كودك
6) امور اداری
7) تربیت بدنی
8) الكترونیك- رادیو و تلویزیون
9) صنایع شیمیایی
10) مكانیك خودرو
11) عمران
12) امور دامی- تكنولوژی پرورش طیور
13) معماری
14) مربی بهداشت مدارس
 
رشته‌های زیرمجموعه‌ی علوم پزشكی (به‌صورت آزمون و در موعد معین از طریق پایگاه اینترنتی azmoon.org):
1) كارشناسی پیوسته‌ی پرستاری (زن-مرد)
2) كارشناسی پیوسته‌ی مهندسی بهداشت حرفه‌ای (زن-مرد)
3) كارشناسی پیوسته‌ی مهندسی بهداشت محیط (زن-مرد)
4) كارشناسی پیوسته‌ی علوم و صنایع غذایی، گرایش كنترل كیفی و بهداشتی (زن-مرد)
5) كاردانی ناپیوسته‌ی بهداشت خانواده (زن)
6) كاردانی ناپیوسته‌ی بهداشت مبارزه با بیماری‌های واگیر (مرد) 

آخرین به‌روزرسانی: 20 آذر 1400

تغيير زبان
در یك نگاه
نقشهٔ وب‌گاه
http://www.iaus.ac.ir/sitemap
صفحه‌های مهم وب‌گاه
وب‌گاه‌های جنبی (Sub Domains)
خدمات مطالعاتی برنامه‌های كاربردی گروه‌های آموزشی خدمات اطلاع‌رسانی انجمن‌های علمی وب‌نوشت‌ها