منو اشيا عمودي
صفحهٔ اصلي
آشنايي
امور خوابگاه‌ها
امور فارغ‌التحصيلان
بيمه دانشجويي
تربيت بدني
تشكل‌هاي دانشجويي
دفتر مشاوره
رسيدگي به شكايات
سلف سرويس
فوق برنامه دانشجويي
كميته انضباطي
نشريه دانشجويي
نقل و انتقالات دانشجويي
آشنايي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار در اول اسفند ماه سال 1363 تاسيس گرديد و از مهرماه سال 1364 رسما فعاليت خود را با پذيرش سيصد و پنجاه دانشجو در مقاطع کارداني آموزش ابتدايي-رياضي-علوم تجربي-امورزراعي-حسابداري-كارشناسي زبان-ادبيات فارسي-فقه و مباني حقوق اسلامي و فلسفه و كلام اسلامي آغاز نمود. هم اكنون بيش از شش هزار و پانصد دانشجو در سه مقطع كارداني پيوسته و ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته در سي و يك رشته مشغول به تحصيل مي باشند . تا سال 1373 فعاليت هاي حوزه دانشجويي زير نظر معاون آموزشي دانشگاه كه همزمان به عنوان معاون دانشجويي انجام وظيفه مي كردند پيگيري ميشد.با تفكيك اين دو حوزه جناب آقاي شعبان سردارآبادي به عنوان اولين معاون دانشجويي دانشگاه شروع به كار نمودند.كه فعاليت ايشان تا بهمن ماه 1381 ادامه داشت.هم اينك آقاي كريمي در اين سمت مشغول به انجام وظيفه مي باشند.دوائري كه مستقيما زير نظر معاونت دانشجويي مشغول به كار مي باشند عبارتند از:
1)امور فارغ التحصيلان
2)امور خوابگاهها
3)فوق برنامه امور دانشجويي
4)دفتر مشاوره و راهنمايي
5)سلف سرويس
6)تربيت بدني
7)دفتر رسيدگي به شكايات
8)تشكلها و نشريات دانشجويي
9)كانون فارغ التحصيلان
10)كانون دانشجويي هلال احمر و...
امور فارغ‌التحصيلان

اين حوزه فعاليت خود را رسما از سال 1366 با فارغ التحصيل شدن اولين گروه از دانشجويان مقطع كارداني آغاز به كار نموده و هم اينك با تلاش چهار نفر از كاركنان زحمتكش دانشگاه كار بررسي پرونده فارغ التحصيلان-صدور گواهينامه و دانشنامه فارغ التحصيلان-معرفي فارغ التحصيلان مشمول به حوزه نظام وظيفه و صدور گواهي فراغت از تحصيل و فارغ التحصيل نمودن سالانه بيش از 1300 دانشجو مي باشد . آمار فارغ التحصيلان دانشگاه در مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلي تا پايان آذر ماه سال 1382 به تفكيك جنسيت به اين شرح است:

آمار فارغ التحصيلان
نام رشته تحصيلي مقطع تحصيلي زن مرد
 بهداشت خانواده  کارداني ناپيوسته  255  0
 بهداشت مبارزه با بيماريها  کارداني ناپيوسته  0  255
 بهداشت حرفه اي  کارداني ناپيوسته  48  112
 بهداشت مدارس  کارداني پيوسته  53  0
 ادبيات فارسي  کارداني ناپيوسته  208  171
 ادبيات فارسي  کارشناسي ناپيوسته  114  205
 زبان و ادبيات فارسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  255  255
 تعليمات ديني و عربي  کارداني ناپيوسته  141  79
 حكمت و فلسفه اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  30  45
 آموزش ابتدايي  کارداني ناپيوسته  164  217
 الهيات و معارف اسلامي  کارشناسي ناپيوسته  162  255
 رياضي  کارداني ناپيوسته  3  19
 علوم تجربي  کارداني ناپيوسته  182  111
 برق(الكتروتكنيك)  کارداني ناپيوسته  0  255
 برق صنعتي  کارداني پيوسته  0  131
 علوم و صنايع غذايي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  0  2
 امور زراعي  کارداني ناپيوسته  0  172
 تكنولو‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژي توليدات گياهي  کارداني ناپيوسته  8  116
 فرش دستي  کارداني ناپيوسته  0  0
 حسابداري  کارداني ناپيوسته  181  255
 حسابداري  کارداني پيوسته  10  49
 علمي كاربردي كامپيوتر  کارداني ناپيوسته  161  199
 كامپيوتر  کارداني ناپيوسته  47  53
 آموزش ابتدايي  کارشناسي ناپيوسته  264  565
 بهداشت محيط  کارداني ناپيوسته  119  241
 زبان و ادبيات فارسي  کارشناسي پيوسته  810  596
 زبان و ادبيات فارسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  255  255
 تعليمات ديني و عربي  کارداني ناپيوسته  141  79
 الهيات و معارف اسلامي  کارشناسي ناپيوسته  162  281
 فقه و مباني حقوق اسلامي كلام و فلسفه اسلامي  کارشناسي پيوسته  644  667
 حكمت و فلسفه اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  30  45
 آموزش ابتدايي  کارداني ناپيوسته  164  217
 آموزش ابتدايي  کارشناسي ناپيوسته  264  565
 رياضي  کارداني ناپيوسته  3  19
 علوم تجربي  کارداني ناپيوسته  182  111
 مديريت و برنامه ريزي  کارشناسي پيوسته  0  0
 الكترونيك  کارداني پيوسته  0  22
 الكترونيك  کارشناسي پيوسته  112  402
 برق و الكتروتكنيك  کارداني ناپيوسته  0  430
 برق صنعتي  کارداني پيوسته  0  131
 علوم و صنايع غذايي  کارشناسي پيوسته  696  550
 علوم و صنايع غذايي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  0  2
 امور زرايي  کارداني ناپيوسته  0  172
 تكنولوژي توليدات گياهي  کارداني ناپيوسته  8  116
 فرش دستي  کارداني ناپيوسته  0  0
 حسابداري  کارداني ناپيوسته  181  421
 حسابداري  کارشناسي پيوسته  292  1015
 حسابداري  کارداني پيوسته  10  49
 علمي كاربردي كامپيوتر  کارداني ناپيوسته  161  199
 كامپيوتر  کارداني ناپيوسته  47  53
امور خوابگاه‌ها

در حال حاضر از 5844 دانشجوي مشغول به تحصيل در دانشگاه 2873 دانشجو پسر و 2971 دانشجويدختر مي باشند. دانشجويان غير بومي مشغول به تحصيل در دانشگاه 1473 دانشجو پسر و 1536 دانشجو دختر مي باشند. دانشجويان بومي مشغول به تحصيل در دانشگاه 1400 دانشجو پسر و 1435 دانشجو دختر مي باشند. با توجه به محدوديت هاي موجود دانشگاه در حال حاضر براي دانشجويان پسر غير بومي خوابگاه ندارد. وليكن نظر به آسيب پذيري بيشتر دانشجويان دختر تعداد يکهزار و سيصد دانشجوي دختر (85%) در يک خوابگاه ملکي - 9 خوابگاه استيجاري اسکان دارند. امکانات خوابگاه دانشجويي شامل کتابخانه- نمازخانه- کافي نت- فروشگاه مواد غذايي- نانوايي- مخابرات- سالن ورزشي و... ميباشد.
فوق برنامه دانشجويي

برگزاري مسابقات در خوابگاهها - برگزاري اردوهاي دانشجويي -برگزاري مراسم جنگ و ... (با توجه به مناسبتهاي مختلف)برگزاري جشن فارغ التحصيلي دو مرتبه در سال (ارديبهشت و آذر ماه)برگزاري مراسم افطاري در خوابگاهها و توزيع اقلام داشجويي و ....از جمله فعاليت هاي فوق برنامه مي باشد.
دفتر مشاوره


اين دفتر بر اساس آئين نامه ده ماده اي سازمان مركزي در تاريخ 1/7/1373 كار خود را با دو عضو تمام وقت شروع كرد. ليكن به دليل مراجعين زياد در حال حاضر با پنج عضو(يك زن و چهار مرد ) به كار خود ادامه مي دهد. اعضاي دفتر مشاوره كارشناس ارشد در رشته‌هاي روانشناسي تربيتي-باليني و مشاوره ميباشند. در پايان هر سال گزارش مشروح كار دفتر مشاوره به شرح زير حضور رياست محترم دانشگاه و معاونت محترم دانشجوئي ارسال ميشود.
1)خدمات روان درماني فردي و خانوادگي طي جلسات كه در محل اين دفتر -خوابگاههاو گاه در منازل دانشجويان برگزار مي شود. موضوعات اين جلسات تخصصي مسائلي چون افسردگي -بدبيني-خودكشي-اعتياد-مشكلات جنسي - طلاق و موضاعات خانوادگي و ...ميباشد.و در مواردي كه دانشجو نياز به خدمات دارو درماني دارد به روان پزشك معرفي شده و جريان بيماري آنان با هماهنگيهاي انجام شده با خانوادههايشان تا بهبودي كامل پيگيري ميشود .
اين پيگيري شامل خدمات روان درماني - مشاوره و مدد كاري نيز ميشود . مثال "مواردي از اعتياد دانشجويان با ارجاع
به مركز درمان معتادان خود معرف بهزيستي موفق به ترك اعتياد شده اند . لازم به ذكر است . گاه در جريان پيگيري موضوعات شخصي دانشجويان اعضاي اين دفتر مسافرت هايي به شهرهاي مجاور نيز داشته اند .
2)خدمات مشاوره اي و راهنمايي فردي و گروهي در محل دفتر مشاوره و خوابگاهها (در غالب جلسات پرسش و پاسخ
)در خصوص موضوعات درون فردي -بيرون فردي -درون گروهي و بين گروهي- مشكلات سازش - ازدواج و علاقه به غير هم جنس - موضوعات تحصيلي - خانوادگي (به صورت حضوري -مكاتبه اي و تلفني )
3) انجام فعاليت هاي در مورد رسيدگي و حل مشكلات درسي وتحصيلي- دانشجويان از جمله افت تحصيلي -برنامه ريزي درسي - دشواري هاي خواندن - ارتباط با اساتيد و كارمندان بخش هاي مختلف دانشگاه - مشكلات اقتصادي و ...
4)نصب مطالب - موضوعات وشعارهاي در باره (بهداشت رواني -تعاملات بين فردي و....) در تابلو مخصوص دفتر مشاوره دانشگاه وهمچنين شركت و ارائه مقاله در همايش هاي علمي منطقهاي كه يك نمونه آن ارائه مقاله اي تحت عنوان هويت و خود كنترلي به اولين همايش مشاوره وخدمات روانشناختي در دانشگاههاي آزاد اسلامي منطقه 9(خرداد ماه 1380) بود . مقاله فوق يكي از پنج مقاله برگزيده از بين حدود چهارصد مقاله رسيده از سراسر كشور بود.
5)انجام معاينات روانشناختي دانشجويان جديد رشته پرستاري برابر بخشنامه ارسالي سازمان مركزي دانشگاه در آغاز هر سال تحصيلي از طريق انجام مصاحبه و تشخيصي و اجراي آزمون تشخيصي MMPI
6)اجراي فعاليتهاي روان سنجي با دانشجويان در موارد لازم و اعلام نتايج اين آزمون ها به روان پزشك مربوط و همچنين پيگيري مواردي كه از سوي روانپزشك به دفتر مشاوره ارجاع مي شود .
7)شركت در اردوهاي توجيهي دانشجويان جديد الوارد و همچنين شركت در همايش هاي دانشجوييو نظر سنجي از آنان در مورد مشكلات و مسائل موجود - طبقه بندي و نتيجه گيري انتقادات و پشنهادات و ارائه كارهاي ممكن به مسئولين بخش هاي مختلف
8) پيگري مشكلات دانشجوياني كه توسط مسئولين بخش هاي مختلف دانشگاه يا سرپرست هاي محترم خوابگاهها به دفتر مشاوره ارجاع داده مي شود.

سلف سرويس

   سلف سرویس مجتمع دانشگاهی، در دو طبقه با ظرفیت بیش از ۱۳۰۰ نفر در هرطبقه، مشغول سرویس‌دهی به دانشجویان می‌باشد. براساس كارت تغذیه و از طریق سرویس اتوماسیون، دانشجو می‌تواند برای مدت یك هفته، غذاهای متنوعی از قبیل چلوگوشت، چلوكباب، چلومرغ، قرمه‌سبزی، فیمه، كرفس و.. رزرو نماید.
تربيت بدني

تقويت جسم و تن در كنار تزكيه روح و روان -بدون شك انسان را در طريق رسيدن به اهداف والاي انساني و اسلامي -هر چه بيشتر و بهتر رهنمون خواهد شد . فعاليت هاي ورزشي و تربيت بدني با توجه به جامعه جوان ما و شدت تمركز اين قشر در مدارس و دانشگاهها - برنامه ريزي دقيق و كارشناسانه اي را مي طلبد . در راستا و در جهت افزايش بهره وري اوقات فراغت بسياري از دانشجويان - واحد تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار فعاليتهاي گسترده اي را تا كنون انجام داده است .اعزام تيم هاي مختلف دانشجويان و كاركنان اساتيد به مسابقات منطقه اي و كشوري و برگزاري مسابقات مختلف به ميزباني واحد سبزوار از جمله اين فعاليتها به شمار مي رود.
امكانات واحد تربيت بدني دانشگاه ازاد اسلامي واحد سبزوار :
الف)سالن چند منظورهاي اصلي (فوتسال - بسكتبال-هندبال- واليبال)
ب)سالن چند منظوره جانبي (واليبال و بدمينتون )
ج) سالنهاي بدن سازي - تنيس روي ميز - شطرنج و سالن غذاخوري)
د)خوابگاههاي ورزشي به ظرفيت يكصد و پنجاه نفر با امكانات رفاهي كامل
ه)قسمت اداري و كلاسهاي آموزشي شامل پنج اتاق
فوق برنامه :
تمرينات تيمهاي ورزشي در هفته يكصد و پنجاه و دو نفر در دو بخش خواهران و برادران
تمرينات و بازيهاي تفريحي در هفته مراجعه كننده بين هزار تا هزار و پانصد نفر در رشته هاي فوتسال - واليبال -تنيس روي ميز و شطرنج
مسابقات داخلي :
رشته فوتسال با شركت دانشجويان گروههاي مختلف رشته هاي آموزشي در جام رمضان با شركت 40 تيم رشته واليبال با شركت 8 تيم و در رشته شطرنج با شركت40 نفر برگزار گرديد .
مسابقات واليبال خواهران با ميز باني اين دانشگاه در سطح دانشگاههاي شهر
مسابقات بسكتبال خواهران با دانشگاههاي سطح شهر
ميزباني مسابقات قهرماني منطقه 9 در دو رشته بد مينتون و تنيس روي ميز
برگزاري كلاسهاي تربيت بدني ( 1و2) حدودا "شصت كلاس به صورت عملي و تئوري (در هفته )

مقام هاي ورزشي
رشته ورزشي مقام سال ميزبان مسابقات
 واليبال  اول  1376  مشهد
 واليبال  اول  1381  سبزوار
 كشتي فرنگي  سوم  1380  مشهد
 فوتبال  دوم  1381  سبزوار
 بدمينتون(خواهران)  سوم  1379  مشهد
 بسكتبال(خواهران)  سوم  1378  قوچان
 هندبال  دوم  1378  تربت جام
 جودو  سوم  1379  نيشابور
 جودو  سوم  1378  بجنورد
 واليبال  سوم  1373  مشهد
 تنيس روي ميز (خواهران)  دوم  1380  مشهد
 فوتبال  دوم  1380  نيشابور
 بسكتبال(خواهران)  دوم  1380  مشهد
 فوتبال  دوم  1373  مشهد
 فوتبال  دوم  1376  مشهد
 بسكتبال  دوم  1372  بجنورد
 بدمينتون  اول  1381  سبزوار
 فوتبال  دوم  1370  مشهد
 كشتي فرنگي  دوم  1379  نيشابور
 بسكتبال(خواهران)  دوم  1379  سبزوار
 تنيس روميزي  اول  1378  بجنورد
 بسكتبال  اول  1377  سبزوار
 فوتبال  اول  1373  مشهد
 بسكتبال  اول  1376  مشهد
 كشتي فرنگي  سوم  1376  مشهد
 كشتي فرنگي  سوم  1377  نيشابور
 فوتبال  سوم  1378  مشهد
 شطرنج  سوم  1378  قوچان
 كشتي آزاد  سوم  1379  بجنورد
 تكواندو  سوم  1379  بجنورد
 كشتي آزاد  دوم  1378  اراك
 هندبال  دوم  1378  اصفهان
 هندبال  دوم  1379  اصفهان
 بدمينتون  دوم  1378  زنجان

رسيدگي به شكايات

اين دفتر در طول هفته به مشكلات دانشجويان و شكاياتي كه دانشجويان از يكديگر دارند. رسيدگي و آنرا محيطي سالم ودوستانه حل و فصل مي نمائيد.اين امر مانع از ايجاد و درگيري در بين دانشجويان مي شود.
كميته انضباطي

در صورت تخلفات آموزشي (تقلب امتحاني و...)و تخلفات اخلاقي (اعتياد،سرقت و...) تشكيل شده و به موارد گزارش شده از مراجع ذيصلاح رسيدگي مي نمايد.
نقل و انتقالات دانشجويي

دانشجويان پس از گذشت دو نيم سال از ثبت نام مي توانند از پانزدهم ارديبهشت ماه هر سال لغايت آخر خرداد ماه هر سال تقاضاي انتقال موقت و يا دايم خود را به مدير خدمات دانشجويي تحويل دهند.اين درخواستها در كميسيون نقل و انتقال دانشگاه برابر آيين نامه نقل و انتقالات مورد رسيدگي قرار گرفته و در صورت موافقت اقدام لازم انجام مي شود.
بيمه دانشجويي

دانشجوياني كه در طول سال دچار سانحه شوند و آسيب ديده اند، با ارايه مدارك از مزاياي بيمه بهره مند مي شوند.
نشريه دانشجويي

نشريات دانشجويي دو دسته اند . الف)نشرياتي هستند كه وابستگي مالي و فكري به هيچ يك از تشكلها يا گروههاي آموزشي دانشگاه ندارند و صاحب امتياز اين نشريات يك شخصيت حقيقي است. ب)نشريات وابسته: نشرياتي هستند كه وابستگي مالي و فكري به يكي از تشكلها يا گروههاي آموزشي دانشگاه دارند و صاحب امتياز اين نشريه مسيول همان تشكل يا گروه مي باشد.به اصطلاح صاحب امتياز آْن يك شخصيت حقوقي است. مجوز نشريات دانشجويي با شوراي فرهنگي دانشگاه است . اما آيين نامه آن با توسط سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي به كليه واحدهاي دانشگاهي ابلاغ مي گردد ،كه تقريبا مشابه آيين نامه مطبوعات كشور است.
تشكل‌هاي دانشجويي

دانشگاه آزاد اسلامي داراي دو نوع تشكل است:
الف) تشكلهاي سياسي
ب) تشكلهاي غير سياسي
اين تشكلها با توافق رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي آقاي دكتر جاسبي با سازمانهاي مربوطه به وجود مي آيد . كه داراي اساسنامه مشخص و مدون مي باشد . از جمله تشكلهاي غير سياسي كه در حال حاضر مشغول به فعاليت مي باشند عبارتند از :
1- تشكل دانشجويي هلال احمر
2- تشكل بسيج دانشجويي
3- كانون فارغ التحصيلان
4- كانون شاهد و ايثارگر
5- كانون نمايش فيلم
معاون امور دانشجويي
مدير امور دانشجويي