سامانهٔ رسا

«رسا» نام سامانه‌ی جامع دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار است كه در حال حاضر، به‌منظور انجام عملیات آموزشی و اداری دانشجویان و استادان، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ویژگی‌ها
راهنما
راهنما (برای دانشجویان)
روندنمای تحصیلی
پیشنهاد انتخاب درس در روند تحصیل دانشجو
راهنما (برای كاركنان)
روندنمای تحصیلی - درس‌های معاف از اخذ
گذراندن بعضی از درس‌ها مانند درس های پیش‌دانشگاهی، برای همهٔ دانشجویان ضروری نیست.
یادداشت‌هایی پروندهٔ آموزشی دانشجو
امكان افزودن یادداشت در پرونده‌ٔ آموزشی دانشجو
روندنمای تحصیلی دانشجویان
پیشنهاد انتخاب درس در روند تحصیل دانشجو
در یك نگاه
نقشهٔ وب‌گاه
http://www.iaus.ac.ir/sitemap
صفحه‌های مهم وب‌گاه
وب‌گاه‌های جنبی (Sub Domains)
خدمات مطالعاتی برنامه‌های كاربردی گروه‌های آموزشی خدمات اطلاع‌رسانی انجمن‌های علمی وب‌نوشت‌ها