صفحهٔ اصلي
اطلاعیه‌های آموزش دانشگاه
شمارهٔ تلفن های ستاد پاسخگویی غیرحضوری

معاونت علمی (آموزشی و پژوهشی)
نام و نام خانوادگی
عنوان/سمت
خلاصه وظایف
ساعت حضور
تلفن
مهندس مهذبی
مدیر پژوهش
انجام امور پژوهشی و پایان‌نامه‌ها
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442263
آقای شریعتمداری
كارشناس پژوهش
جمع‌آوری طرح‌های پژوهشی و اطلاعات آموزشیار
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442324
خانم پارسایی‌فر
مسئول كتابخانه‌ها
دریافت و تحویل كتاب
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442466
آقای عربشاهی
مدیر آموزش
انجام امور آموزشی، تحصیلات تكمیلی، ثبت‌نام، امتحانات و فارغ‌التحصیلان
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442223
آقای نارنجی
مسئول امور امتحانات
انجام امور امتحانات
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442314
خانم میرچولی
مسئول امور آموزشی
انجام امور آموزشی
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442208
آقای گوهری منش
امور ثبت‌نام
انجام امور ثبت‌نام
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442431
آقای لندرانی
امور ثبت‌نام
انجام امور ثبت‌نام
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442329
آقای یوسفی
مسئول تحصیلات تكمیلی
امور تحصیلات تكمیلی
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442240
آقای محسن كوشكی
مسئول امور فارغ‌التحصیلان
امور فارغ‌التحصیلان
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442319
خانم راشدی
كارشناس گروه
كارشناسی روانشناسی
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442473
خانم میرچولی
كارشناس گروه
كاردانی و كارشناسی دامپزشكی، زیست‌شناسی، میكروبیولوژی، طیور، صنایع غذایی
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442208
آقای علی‌زاده
كارشناس گروه
كاردانی و كارشناسی حقوق (برادران)، آموزش ابتدایی
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442488
آقای كرمی
كارشناس گروه
كاردانی و كارشناسی حقوق (خواهران)، مهندسی پزشكی، كامپیوتر
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442543
آقای جمال‌آبادی
كارشناس گروه
كاردانی و كارشناسی حسابداری، مدیریت مالی، عمران، معماری
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442468
آقای فرهادی
كارشناس گروه
كاردانی و كارشناسی بهداشت
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442255
خانم مدنی‌زاده
كارشناس گروه
پرستاری
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442276
آقای یوسفی
كارشناس گروه
كارشناسی‌ارشد ادبیات، بیوتكنولوژی، دامپزشكی، كامپیوتر، شیمی
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442240
آقای محمد برادران‌نیا‌
كارشناس گروه
كارشناسی‌ارشد مدیریت، صنایع غذایی، برق و الكترونیك، مهندسی پزشكی، زراعت و كشاورزی، تربیت‌بدنی
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442241
آقای سرفرازی
كارشناس گروه
كلیه رشته‌های مقطع دكتری
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442251
آقای كهوازاده
كارشناس گروه
كارشناسی ارشد حقوق، علوم تربیتی، روانشناسی، زبان انگلیسی
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442239
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام و نام خانوادگی
عنوان/سمت
خلاصه وظایف
ساعت حضور
تلفن مستقیم
آقای رضا بازقندی
مدیر مالی
انجام امور مالی و حسابداری دانشگاه
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442232
آقای وحداز
صندوق رفاه
تسهیلات وام و تقسیط شهریه دانشجویان
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442207
آقای رازقندی
امور شهریه
كلیه امور مربوط به شهریه دانشجویان
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442230
آقای مهندس حیدری
مدیر اداری
پیگیری امورات اداری
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442441
آقای رضا برقبانی
كارگزینی
كارگزین و پیگیر امورات كاركنان
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442234
آقای یوسف‌آبادی
دبیرخانه
مسئول دبیرخانه و پیگیری مكاتبات دانشگاه
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442333
معاونت دانشجویی و فرهنگی
نام و نام خانوادگی
عنوان/سمت
خلاصه وظایف
ساعت حضور
تلفن مستقیم
آقای فخاری
مدیر دانشجویی
امور خوابگاه‌ها، شهریه و صدور كارت دانشجویی
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442311
آقای براتی
مسئول امور فرهنگی
برنامه‌های فرهنگی دانشجویی
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442278
خانم دلقندی
دفتر معاون دانشجویی
تخفیفات شهریه دانشجویان
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442421
خانم فقیهی
كلینیك مشاوره
مشاوره، انتخاب رشته
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442403
معاونت سما
نام و نام خانوادگی
عنوان/سمت
خلاصه وظایف
ساعت حضور
تلفن مستقیم
آقای وطن‌خواه
امور آموزشی
امور آموزشی
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
44660663
آقای قلعه‌نوی
امور مالی
امور مالی و حسابداری
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
44663124
آقای خیرآبادی
امور ثبت‌نام
امور ثبت‌نام
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
44666270
خانم هاشم‌‌آبادی
امور اداری
امور اداری
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
44643003
خانم كارگری
فناوری و رایانه
امور فناوری اطلاعات و رایانه (آی‌دی تلگرام m_kargari@)
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
44662447
مركز جوین
نام و نام خانوادگی
عنوان/سمت
خلاصه وظایف
ساعت حضور
تلفن مستقیم
دكتر رضا سلیمانی
مدیر داخلی مركز
انجام امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
41442571
آقای اسماعیل‌آبادی
كارشناس آموزش، پژوهش، دانشجویی و مالی
انجام امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی
۰۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰
452935701 منبع: