صفحهٔ اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
جزئیات «طرح حق جذب سرآمدان علمی دانشگاه آزاد اسلامی» اعلام شد


جزئیات طرح حق جذب سرآمدان علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مصوبه جلسه روز شنبه 11 بهمن ماه هیات امنای مركزی، تشریح شد. 

با عنایت به رویكرد جدید دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص حمایت از سرآمدان علمی دانشگاه، شیوه نامه محاسبه و پرداخت حق جذب سرآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه برای توجه به دستاوردهای كیفی كوتاه مدت و بلندمدت، روز شنبه 11 بهمن ماه در جلسه هیأت امنای مركزی دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسید.

تصویب این شیوه نامه به منظور افزایش انگیزه اعضای هیات علمی جهت افزایش كیفیت تولیدات علمی در مسیر انجام پژوهش‌های تاثیرگذار و ارتقای جایگاه دانشگاه در نظام‌های رتبه‌بندی بین المللی است.

دكتر جهان مدیركل امور كتابخانه ها، مجلات، انتشارات علمی و علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی در این خصوص با اشاره به مشمولان دریافت حق جذب سرآمدان علمی، گفت: اعضای هیات علمی كه با توجه به تخصص خود و در چارچوب ضوابط هیات حمایت از كرسی های نوآوری و نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی، كرسی نوآوری و نظریه پردازی موفق برگزار كرده اند، می توانند از این حق جذب بهره مند شوند.

مدیركل امور كتابخانه ها، مجلات، انتشارات علمی و علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: آن دسته از اعضای هیات علمی كه بتوانند در مجلات یك درصد اول فهرست موضوعی مقالات خود را به چاپ برسانند یا تولیدات علمی آنها به دلیل كیفیت بالا در لیست مقالات پراستناد Highly Cited پایگاه كلاریویت آنالیتیكس (Web of Science) قرار گیرد نیز مشمول دریافت این حق جذب خواهند بود.

دكتر جهان با بیان اینكه اعضای هیات علمی دارای شاخص h اسكوپوس بالا نیز از این طرح بهره مند خواهند شد، گفت: اعضای هیات علمی كه بتوانند براساس اعلام سالانه پایگاه كلاریویت آنالیتیكس در لیست دانشمندان یك درصد برتر جهان (Highly Cited Researcher) قرار گیرند و آن دسته از اعضای هیات علمی كه جوایز معتبر ملی و بین المللی نظیر جایزه مصطفی(ص)، خوارزمی، فارابی، مدال فیلدز(Fields Medal) در حوزه ریاضیات و جایزه نوبل(Nobel Prize) در رشته های فیزیك، شیمی، فیزیولوژی و پزشكی، ادبیات، اقتصاد و صلح، به آنها تعلق گیرد نیز مشمول دریافت حق جذب خواهند بود.

وی خاطرنشان كرد: اعضای هیات علمی كه در مجلات اصلی Nature با ISSN:0028-0836 و Science با ISSN:0036-8075 به عنوان نویسنده مسئول یا اول، مقاله علمی منتشر كنند نیز شامل این طرح خواهند بود.

مدیركل امور كتابخانه ها، مجلات، انتشارات علمی و علم‌سنجی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح كرد: حق جذب سرآمدی براساس مجموع موارد امتیازآور و براساس ارزیابی نهایی اداره كل امور كتابخانه ها، مجلات، انتشارات علمی و علم‌سنجی محاسبه شده و در قالب پرداخت جداگانه‌ای تا سقف ماهانه 50 میلیون ریال محاسبه و به صورت سه ماه یك بار پرداخت خواهد شد.

دكتر جهان با تأكید بر اینكه پرداخت حق جذب صرفاً برای یك سال است و به صورت سه ماه به سه ماه پرداخت می شود، گفت: در صورت امتیازآوری مجدد اعضای هیأت علمی، این طرح برای یك سال دیگر قابل تكرار خواهد بود. در صورت اخذ امتیاز مجدد، این پرداخت مطابق آیین‌نامه قابل انجام است.

منبع: دانشگاه آزاد اسلامی