صفحهٔ اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
جزئیات نظام‌نامه «نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی» اعلام شد


رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور بخشنامه ای، نظام‌نامه «نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی» را ابلاغ كرد. 

دكتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور بخشنامه ای، نظام‌نامه «نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی» را به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان ها ابلاغ كرد.

دكتر طهرانچی در این بخشنامه تأكید كرده است: ایفای نقش جدی دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه تربیت دانشجوی ماهر و كارآفرین مبتنی بر فصل ششم سند دانشگاه اسلامی و بستر سازی برای تحقق بند های اول و دوم سیاست های كلی اشتغال مبنی بر «ترویج و تقویت فرهنگ كار و تولید و كارآفرینی با بهره‌گیری از نظام آموزشی كشور» و «آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نیازهای بازار كار (فعلی و آتی) و ارتقای توان كارآفرینی با مسئولیت نظام آموزشی كشور و توأم كردن آموزش و مهارت و جلب همكاری بنگاه های اقتصادی»، بند اول سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «تأمین شرایط و فعال‌سازی كلیه امكانات و سرمایه های انسانی و علمی كشور به منظور توسعه كارآفرینی» و دستیابی به اهداف تعیین شده در سند دانشگاه اسلامی مبنی بر «تربیت متخصصین متخلق، ماهر و كارآفرین» مستلزم طراحی و استقرار یك نظام جامع و یكپارچه آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی در این دانشگاه است.

در این بخشنامه تأكید شده است: در جهت ایجاد هماهنگی، همسویی و هم‌افزایی در سیاست ها، راهبردها و برنامه های كلان مرتبط با آموزش های فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در چارچوب قانون «نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی» نظام‌نامه «نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی» ابلاغ می شود.

نظام‌نامه «نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی» كه به تفصیل در اختیار واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته است، شامل مواردی از جمله رویكردها، ویژگی‌ها و مزیت‌ها، مأموریت، قلمرو، وظایف، زیرنظام ها، ساختار نهادی و اركان، مقاطع، سطوح، مدارك و گواهینامه ها و... است.

براساس این نظام‌نامه، آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی در سطح دانشگاه آزاد اسلامی براساس رویكردهای «تدوین استانداردهای آموزشی مبتنی بر شایستگی‌های حرفه‌ای»، «برنامه‌ریزی گسترش انواع آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی بر اساس تقاضای بازار كار»، «توسعه رشته‌ها در قالب خوشه‌های حرفه‌ای، متناسب با آمایش ملی و استانی»، «گنجاندن پرورش روحیه كارآفرینی در تمامی شئون برنامه‌های آموزش» و «آموزش توأمان نظری و عملی برای افزایش توانایی سرمایه انسانی» برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.

براساس بندهای این نظام نامه؛ نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان بخش تأثیرگذار مدیریت توسعه منابع انسانی كشور با فراهم كردن امكانات استقرار رویكردها دارای مزایایی ازجمله فراهم كردن ارتقای مستمر صلاحیت حرفه‌ای نیروی كار كشور، افزایش اعتبار و رقابت‌پذیری ملی و بین‌المللی گواهینامه‌ها و مدارك تحصیلی آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی، افزایش بهره‌وری نیروی كار با تأكید بر ارتباط با نیازهای برنامه‌های توسعه ملی و استانی، انعطاف‌پذیری (تحرك عمودی و افقی) و قابلیت انتقال مدارك و گواهینامه‌ها (یكپارچه‌سازی ساختار گواهینامه‌های مهارت آموزش‌های غیررسمی و مدارك سطوح و مقاطع مختلف آموزش‌های رسمی فنی و حرفه‌ای و مهارتی) و برنامه‌ریزی ویژه به‌منظور تربیت نیروی كار باهدف صدور خدمات فنی و مهندسی برای به كشورهای منطقه برای دسترسی به فرصت‌های شغلی آن‌ها است.

در این نظام‌نامه آمده است: دانشگاه آزاد اسلامی وظیفه دارد با سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب، امكانات اجرای نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی شامل آموزش‌های رسمی و غیررسمی برخوردار از كیفیت و متناسب با نیاز حال و آینده بازار كار استانی، ملی و بین‌المللی (با تأكید بر كشورهای منطقه) را در تمامی سطوح شایستگی عالی بر اساس مأموریت‌ها و راهبردهای سند دانشگاه اسلامی و قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی فراهم كند. همچنین نظام آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه‌ای از زیر نظام‌ها و قوانین و مقررات آموزشی در چهارچوب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی است كه بر اساس رویكردهای موضوع این نظامنامه شامل انواع آموزش‌های «رسمی و غیررسمی» فنی، حرفه‌ای و مهارتی به شیوه‌های «حضوری، نیمه‌حضوری و مجازی» در سطوح «استانی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی» می‌شود.

نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در راستای آموزش و ارتقای شایستگی‌های نیروی انسانی كارآمد موردنیاز در بخش‌های مختلف كشور، وظایفی ازجمله استقرار چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی جهت تضمین كیفیت، فراهم آوردن روش‌های آموزشی منعطف و متنوع برای آموزش و اخذ گواهینامه یا مدارك تحصیلی رسمی، ایجاد حداكثر فرصت برای جابجایی واحدهای درسی بین سطوح مختلف انواع آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارتی و ارزیابی آموخته‌های حرفه‌ای تجربی افراد، تسهیل دسترسی نیروی كار كشور به انواع آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی اعم از رسمی و غیررسمی، متناسب با مقتضیات بومی و آمایش سرزمین را برعهده دارد.

همچنین طراحی مراكز ملی سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای و تدوین و اجرای استانداردهای آموزشی و شایستگی حرفه‌ای بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی حرف و مشاغل، ایجاد و گسترش تعاملات آموزشی، پژوهشی و مبادله مربیان و كارشناسان با مؤسسات آموزش فنی و حرفه‌ای ملی و بین‌المللی معتبر، حضور فعال و مؤثر در رویدادهای معتبر علمی و مهارتی ملی و بین‌المللی فنی، حرفه‌ای و مهارتی در سطوح دانشجویی و اساتید، ایجاد سازوكارهای لازم برای مشاركت مؤثر بهره‌برداران و سازمان‌های نظام حرفه‌ای مختلف در تمامی مراحل فرآیندهای نیازسنجی، گسترش، تهیه استانداردهای آموزشی، اجرای آموزش و اشتغال فراگیران، اعطای مدارك و گواهینامه‌های سطوح صلاحیت حرفه‌ای بر اساس ضوابط و مقررات مراكز ملی سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای، فراهم كردن شرایط اجرای انواع آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی بر اساس استانداردهای اجرایی شامل اساتید، مربیان، فضا، تجهیزات و ابزارآلات و مواد مصرفی به‌تناسب حرفه‌ها در دانشكده‌های مهارت و كارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه خدمات مشاوره شغلی و آموزشی موردنیاز دانشجویان و كارآموزان از دیگر وظایف نظام آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی است.

در این نظام نامه به وظایف دیگری ازجمله برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های تربیت مربی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای كوتاه‌مدت و بلندمدت با همكاری مؤسسات معتبر داخلی و خارجی، گسترش و توسعه دوره‌های آموزشی غیررسمی مهارتی، ایجاد و توسعه بانك استاندارد صلاحیت حرفه‌ای و استانداردهای آموزشی با همكاری سایر مؤسسات و مراجع معتبر داخلی و بین‌المللی، استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی در زمینه بازار سنجی، توسعه منابع انسانی موردنیاز كشور و تحولات آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در سطح ملی و سایر كشورها و بهره‌مندی از روش آموزش همراه با تولید در اجرای آموزش‌ها اشاره شده است.

در این نظام نامه آمده است؛ به‌منظور استقرار كامل نظام جامع آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی، آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های زیرنظام‌ها تدوین و به‌طور مستمر روزآمدسازی می‌شوند. این زیرنظام ها شامل زیر نظام گسترش و برنامه‌ریزی آموزشی آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی، زیرنظام جذب، ارتقا و نگهداشت منابع انسانی، زیرنظام ارزشیابی و پژوهش، زیر نظام اقتصاد آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی، زیرنظام فضا، تجهیزات و فناوری و زیرنظام راهبری، مدیریت و تضمین كیفیت است.

همچنین به‌منظور چابك سازی ساختار و ایجاد انعطاف لازم برای گسترش و برنامه‌ریزی، معاونت آموزش‌های عمومی و مهارتی مسئولیت امور سیاست‌گذاری، راهبری اجرا، نظارت راهبردی و صدور مجوزهای لازم در حوزه‌های مختلف مربوط به آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی را برعهده داشته و امور برنامه‌ریزی، هماهنگی، پشتیبانی و عملیاتی بر عهده واحدهای دانشگاهی خواهد بود. اركان این ساختار را شورای تخصصی گسترش آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی، شورای تخصصی برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی، كمیته گسترش آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی استان و دانشكده مهارت و كارآفرینی تشكیل می دهند.

مقاطع تحصیلی در نظام جامع آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی برحسب سطوح مقاطع تحصیلی نظام آموزشی كشور و متناظر با سطوح صلاحیت حرفه‌ای تعیین‌شده در قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و دیگر اسناد بالادستی و قوانین موضوعه كشوری تعیین می‌شوند.

منبع: دانشگاه آزاد اسلامی