صفحهٔ اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
تلاش صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در راستای حل مسائل كشور


مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: هدف صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی حل مسائل كشور با استفاده از ظرفیت فناوری و دانشی موجود در دانشگاه آزاد اسلامی است. 

عسكری غلامزاده، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینكه بسیاری از صندوق‌های پژوهش و فناوری، غیر دولتی است، اظهار كرد: علت اینكه تأكید داریم صندوق پژوهش دانشگاه آزاد، غیردولتی محسوب می‌شود، به خاطر این است كه اگر قرار بود از نهادهای حاكمیتی دولتی، كمك‌های فناوری برآورده شود، دیگر لازم نبود صندوق‌های پژوهش و فناوری به این شكل، راه‌اندازی شود.

صندوق‌های پژوهش و فناوری بروكراسی‌ مرسوم نهادهای دولتی را ندارد

وی افزود: صندوق‌های پژوهش و فناوری به خاطر تخصصی بودن این حوزه، شكل گرفته‌‌اند و موضوع دیوانسالاری و بروكراسی‌های مرسوم ادارات و نهادهای دولتی را ندارد. چرا كه روند دولتی خسته‌كننده خواهد بود و باعث مشكلاتی برای دانشجویان می‌شود.لذا امیدواریم با تأسیس صندوق‌های پژوهش و فناوری این مشكلات به حداقل برسد.

تلاش صندوق پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی برای حل مسائل كشور/ لزوم استفاده از ظرفیت فناوری موجود در دانشگاه

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی بیان كرد: این صندوق در درجه اول یك صندوق ملی است، از نظر حوزه و جغرافیایی محدودیتی ندارد و به جای خاص یا به حوزه خاصی محدود نمی‌شود؛ هدف صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، حل مسائل كلان كشور با استفاده از ظرفیت فناوری و دانشی موجود در دانشگاه آزاد اسلامی است و در این مسیر تلاش می‌كند. البته این صندوق قطعاً از ظرفیت‌های موجود در خارج از دانشگاه آزاد اسلامی غافل نمی‌شود اما تمركز آن بر ظرفیت‌های موجود در دانشگاه است.

ارتباط خوب صندوق پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی با صندوق نوآوری و شكوفایی

غلامزاده عنوان كرد: دو نهاد حمایتی قوی در كشور اعم از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شكوفایی وجود دارند كه بسیار فعال و قوی هستند و تاكنون با صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی همكاری بسیار خوب و تنگاتنگی داشته‌اند؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای همه مباحث غیراقتصادی و حاكمیتی قطعاً نقش ایفا می‌كند و صندوق صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این راستا حتماً‌ ارتباطات خوبی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برقرار خواهد كرد.

وی خاطرنشان كرد: صندوق نوآوری و شكوفایی بازوی اصلی و حمایتی اقدامات فناورانه است و به‌عنوان یك صندوق مادر-تخصصی، همه صندوق‌های پژوهش و فناوری را حمایت می‌كند. صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی با صندوق نوآوری و شكوفایی ارتباط خوبی دارد. امیدواریم در آینده شاهد اقتصاد خوبی كه دانشگاه آزاد اسلامی در آن نقش ایفا كرده، باشیم.

منبع: دانشگاه آزاد اسلامی