صفحهٔ اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
ارتقای مهارت تخصصی دانشجویان و توسعه كارآفرینی در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی


مسئول باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی بر ارتقای مهارت تخصصی دانشجویان و توسعه كارآفرینی تأكید كرد. 

دكتر بابك نگاهداری مسئول باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: پس از واگذاری امور انجمن های علمی دانشجویی از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مسئولان ستاد مركزی در راستای اجرای سند دانشگاه و همچنین منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب و تاكید معظم له بر اهمیت تشكل های دانشجویی و اقدامات لازم جهت استمرار فعالیت های دانشجویی، تمام اهتمام خود را بر تحقق این فرامین به كار گرفتند.

دكتر نگاهداری تصریح كرد: ستاد مركزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در رویكرد جدید خود، اهدافی نظیر افزایش اعتماد به نفس علمی، ارتقاء مهارت تخصصی دانشجویان، توسعه كارآفرینی و ترویج رویه حل مسأله، تحكیم پیوندهای جامعه دانشجویی با مراكز علمی، جامعه و صنعت، ایجاد زمینه مناسب جهت كشف و شكوفایی استعدادها از طریق مشاركت جمعی و داوطلبانه و همچنین ایجاد روحیه جهادی علمی را مدنظر قرار داده است.

وی اصلاح ساختار اداری، انضباط مالی، ابلاغ دستورالعمل مجازی سازی فعالیت ها، آغاز فعالیت‌های توانمندسازی فرهنگی، برگزاری منظم جلسات كمیسیون مركزی انجمن های علمی، اقدامات حمایتی، اختصاص بودجه به انجمن ها، ارزیابی و رتبه بندی انجمن های علمی دانشجویی، برنامه ریزی جهت مشاركت دانشجویان و انجمن های علمی در مسابقات و رویدادهای علمی باشگاه، انعكاس فعالیت ها و راه اندازی بخش انجمن ها در سایت باشگاه، پیگیری برگزاری انتخابات انجمن ها به صورت مجازی در ایام كرونا را از جمله اقدامات اساسی و تحولی پس از واگذاری امور انجمن های علمی دانشجویی به باشگاه عنوان كرد.

مسئول باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به فعالیت های انجمن های علمی اظهار داشت: این انجمن ها در محورهای توانمندسازی، نشر علم، فعالیت های علمی ـ اجتماعی، ارتباطات و تعاملات علمی، رویدادهای علمی، فعالیت های پژوهشی، فعالیت های آموزشی و ... فعالیت می كنند.

دكتر نگاهداری با بیان اینكه ۳۱۰ انجمن فعال در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به فعالیت هستند، افزود: به منظور رصد دقیق تر فعالیت انجمن ها و ایجاد انگیزه بیشتر و مداوم در اعضای انجمن ها، ارزیابی و رتبه بندی های سالانه انجمن ها را به صورت فصلی برنامه ریزی كردیم، به این صورت كه این رتبه بندی ها چهار مرتبه در سال انجام خواهد شد.

وی برنامه جامع توانمندسازی سراسری با نام یادواره سردار دل ها توسط باشگاه های استان و با راهبری ستاد مركزی باشگاه و همچنین مشاركت فعال تر انجمن های علمی دانشجویی در برگزاری مسابقات و رویدادهای توانمندسازی، تمركز بر روی فعالیت های منطبق بر رویكرد در آیین نامه جدید از جمله نشر و ترویج دانش تخصصی، توانمندسازی مهارتی، كارآفرینی و فعالیت های اجتماعی، جهادی - خیریه ای، توجه بیشتر به نشریات علمی انجمن های علمی و ایجاد پلتفرم مناسب برای آنها، راه اندازی سامانه انجمن های علمی دانشجویی و ایجاد شبكه انجمن های علمی دانشجویی و اخذ شعبه دانشجویی انجمن های علمی را از برنامه های آتی برای انجمن های علمی دانشجویی برشمرد.

منبع: دانشگاه آزاد اسلامی