صفحهٔ اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
محدودیت انتخاب واحد برای دانشجویان مشروطی لغو شد


بر اساس نامه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه‌ها درباره مساعدت با دانشجویان مشروطی، محدودیت انتخاب واحد در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در دانشگاه‌ها لغو شد. 

علی خاكی‌صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نامه‌ای به دانشگاه‌ها خواستار مساعدت با دانشجویانی شد كه در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مشروط شده‌اند.

بر همین اساس دانشگاه‌ها نیز در راستای مساعدت با دانشجویان به منظور كاهش عوارض روانی كرونا و با توجه به برخی مشكلات ناشی از آموزش به شیوه الكترونیكی، شرایطی ایجاد كردند كه مشروطی دانشجو در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ منجر به محدودیت در اخذ حداقل واحد در نیمسال دوم تحصیلی نشود.

بنابراین این دانشجویان می‌توانند همانند دانشجویان عادی نسبت به انتخاب حداكثر واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اقدام كنند. البته این استثنا فقط در نیمسال ذكر شده مورد نظر است.

منبع: دانشگاه آزاد اسلامی