دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: ریوندی، اعظم ( )
دانشکده‌ی ، ۱۴۰۱
تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل گر سلامت روان در رابطه اضطراب کرونا با اضطراب سلامتی معلمان مدارس دولتی دخترانه ابتدایی شهر سبزوار انجام گرفته است. روش تحقیق از نظر هدف بنیادی و ...


نویسنده: پورمقدم، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۱
در حال حاضر افشای مسئولیت¬ اجتماعی شرکت¬ها به یک فعالیت تجاری مهم تبدیل شده است. افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در رابطه با مسئولیت و پاسخ¬گویی در قبال جامعه و انسان¬ها است. عوامل متعد ...


نویسنده: زرقی، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۱
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر اعتبار تجاری بر بدهی‌های کوتاه‌مدت با نقش تعدیل¬گر رشد فروش در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این پژوهش داده‌های جمع‌آور ...


نویسنده: میرتوانا، سیدامیرمحمد ( )
دانشکده‌ی ، ۱۴۰۱
مفهوم طلاق در حقوق ایران و انگلستان اگر چه نسبتا یکسان است، اما ماهیت آن کاملا متفاوت نیز می باشد،در حقوق ایران بر اساس ماده ???? اصلاحی ق.م و تبصره آن، مرد اختیار گسترده تری نسبت ...


نویسنده: بازقندی، مریم ( )
دانشکده‌ی ، ۱۴۰۱
در این پژوهش رابطه ی مدیریت دانش با خلاقیت و رضایت شغلی مدیران آموزش و پرورش شهرستان خوشاب مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش مورد نظر از جهت روش تحقیق یک پژوهش کاربردی است و به لحا ...


نویسنده: برقبانی، حکیمه ( )
دانشکده‌ی ، ۱۴۰۱
پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر بازی درمانی گروهی بر تعامل اجتماعی و ابراز وجود کودکان کم توان ذهنی سبزوار در سال 1400 صورت گرفت. این پژوهش از نوع نیمه تجربی است که در آن از طرح پ ...


نویسنده: حسینی، فرشته سادات ( )
دانشکده‌ی ، ۱۴۰۱
پژوهش حاضر با هدف تاثیر درس پژوهی بر کفایت اجتماعی و خوش‌بینی تحصیلی دردانش¬آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر مشهد درسال تحصیلی 1401- 1400 انجام شد. جامعه آماری¬ را کلیه دانش¬آموزان دخت ...


نویسنده: معتمدی، میلاد ( )
دانشکده‌ی ، ۱۴۰۱
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت استرس و پیشرفت تحصیلی با میانجی گری امیدواری و تاب آوری تحصیلی دانشآموزان پسر سال پنجم و ششم دوره ی ابتدایی شهر نیشابور در سال تحصیلی 01-14 ...


نویسنده: سپهری ازاد، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۱
طی نیم قرن اخیر، در اثر توسعه فراگیر تکنولوژی و ارتباطات الکترونیکی، شبکه های حمل ونقل، گسترش و شکوفایی مبادلات بازرگانی و ظهور و بروز شیوه های نوین بازرگانی روند جهانی شدن را طی م ...


نویسنده: عابدی، نرگس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۱
دارایی های زیست محیطی، شامل دارایی های تولید شده یا کشف شده بیولوژیکی و غیر تولیدی یا منابع طبیعی و زمین است که توسط بخش¬های اقتصادی در سیستم مورد استفاده قرار می¬گیرد. درحال حاضر ...